ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Feasibility Studies)

 

Η μελέτη βιωσιμότητας στοχεύει στον εντοπισμό των ευκαιριών και  προβλημάτων, στην στοχοθέτηση τους , στην εξεύρεση των αποδοτικότερων λύσεων  και στην στάθμιση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων των εναλλακτικών ενεργειών.

Οι Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:

  • Τη δομή της επιχείρησης
  • Τα προϊόντα της επιχείρησης
  • Τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
  • Το σύστημα αποθήκευσης και διανομής της επιχείρησης.
  • Τους παραγωγικούς συντελεστές της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η F.F. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας για την αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών ή επενδυτικών σχεδίων, με σκοπό την εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με το αν είναι συμφέρουσα η υλοποίηση του εκάστοτε εγχειρήματος.

Το όφελος του Πελάτη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας μας είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχειρηματικής ιδέας ή του επενδυτικού του σχεδίου, έτσι ώστε να λάβει την ορθή επιχειρηματική απόφαση.

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ενημερωτικά δελτία
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 2410 250772

Fax: 2410 250382

Email: info@ffsimv.gr

Find Us

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι και έγκυρα για Επιδοτούμενα Προγράμματα και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες.
Go to Top