ΜΕΛΕΤΕΣ BENCHMARKING

 

Μία μελέτη BENCHMARKING ή Συγκριτική Αξιολόγηση είναι η συνεχής και συστηματική διαδικασία μέτρησης και σύγκρισης των προϊόντων, υπηρεσιών και πρακτικών μιας επιχείρησης ως προς τις ανταγωνιστικές εταιρίες και τις εταιρίες που αναγνωρίζονται ως ηγέτες. των πελατών.

Το Benchmarking αφορά την υιοθέτηση καινοτομίας. Η καινοτομία είναι η ζωογόνος δύναμη των επιχειρήσεων. Σήμερα η καινοτομία δεν είναι απαραίτητα πολύπλοκη, ριζική, δεν προέρχεται από το εσωτερικό μιας επιχείρησης, ούτε σχετίζεται μόνο με προϊόντα. Καινοτομία είναι ο νέος τρόπος παράδοσης ποιότητας στον πελάτη με συνέπεια και με τη σκέψη στην οικονομική βιωσιμότητα.

Το Benchmarking εφαρμόζεται σε όλη την επιχείρηση, στα προϊόντα, στις πωλήσεις, στις γραμμές παραγωγής, στην εξυπηρέτηση πελατών, σε συστήματα ποιότητας, σε εργασίες ρουτίνας κλπ. τον κλάδο τους.Το Benchmarking απαλλάσσει μια επιχείρηση από τον παλιό τρόπο μάθησης ‘’δοκιμή και σφάλμα’’, ο οποίος συχνά οδηγεί στην επανανακάλυψη του τροχού. Το Benchmarking βοηθά στο να κάνεις τα πράγματα καλύτερα και γρηγορότερα.
Η F.F. Συμβουλευτική παρέχει:

  • Benchmarking Διαδικασιών. Είναι η σύγκριση με τις πρακτικές, τεχνικές και διεργασίες των καλύτερων επιχειρήσεων που λειτουργούν σε παρόμοιο πεδίο δράσης ή έχουν παρόμοιες δραστηριότητες.
  • Benchmarking Επιδόσεων. Αφορά την αναζήτηση καλύτερων πρακτικών, τεχνικών και διεργασιών που εφαρμόζονται από όλες γενικά τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την ανομοιότητα των κλάδων
  • Στρατηγικό Benchmarking. Είναι η σύγκριση με τις πρακτικές, τεχνικές και διεργασίες των πιο επιτυχημένων ανταγωνιστών.
  • Εσωτερικό Benchmarking. Η διαδικασία αφορά την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ μονάδων και τμημάτων  μίας επιχείρησης  που έχουν παρόμοιες λειτουργίες. Στοχεύει στην εναρμόνιση.

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ενημερωτικά δελτία
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 2410 250772

Fax: 2410 250382

Email: info@ffsimv.gr

Find Us

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι και έγκυρα για Επιδοτούμενα Προγράμματα και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες.
Go to Top