ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Η F.F ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες  και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση επενδυτικής πρότασης και υπαγωγής  κάθε επιχείρησης στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν:

 • Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ (Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για προγράμματα ανέργων και υποβολή αιτήσεων)
 • Προγράμματα LEADER / CLLD
 • Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
 • Αναπτυξιακός Νόμος / Επενδυτικός Νόμος

Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Ενημέρωση για τρέχοντα και εν δυνάμει επιδοτούμενα κρατικά προγράμματα
 • Σχεδιασμό επενδυτικού πλάνου
 • Εκπόνηση επενδυτικής πρότασης (συλλογή δικαιολογητικών και προσφορών, σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, ηλεκτρονική υποβολή πρότασης, αποστολή φυσικού φακέλου)
 • Διαχείριση / Παρακολούθηση διαδικασιών υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης
 • Υποστηρικτικές ενέργειες (εκπόνηση τροποποιήσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τεχνικών μελετών), μέχρι την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της κάθε επενδυτικής πρότασης

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ενημερωτικά δελτία
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 2410 250772

Fax: 2410 250382

Email: info@ffsimv.gr

Find Us

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι και έγκυρα για Επιδοτούμενα Προγράμματα και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες.
Go to Top