ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η F.F. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης με Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, αναλόγως των αναγκών σας και του είδους της επιχείρησή σας.

 

Αναλυτικότερα, η F.F. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αναλαμβάνει:

  1. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης ως προς τον τρόπο λειτουργίας της.
  2. Εντοπισμό των αδυναμιών της επιχείρησης.
  3. Παροχή εναλλακτικών λύσεων για την προσαρμογή της επιχείρησης σε νέα δεδομένα βάσει των ευκαιριών και των δυνατών σημείων της επιχείρησης.
  4. Εκπόνηση Εγχειριδίου Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας, Έντυπα Διασφάλισης Ποιότητας, Αναλυτική καταγραφή των Διαδικασιών, σαφή Διαχωρισμών καθηκόντων και ρόλων εργαζομένων, καθώς και Σχεδιασμό Ηλεκτρονικών Εφαρμογών αναλόγως των αναγκών της κάθε επιχείρησης.
  5. Εκπαίδευση στελεχών και εργαζομένων για την Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης.
  6. Υποστήριξη Εφαρμογής & Πιστοποίησης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
  7. Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων για την Πιστοποίησης του Συστήματος Ποιότητας.

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ενημερωτικά δελτία
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 2410 250772

Fax: 2410 250382

Email: info@ffsimv.gr

Find Us

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι και έγκυρα για Επιδοτούμενα Προγράμματα και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες.
Go to Top