ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD - LEADER ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

CLLD / LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ 2014-2020

Εντός του πρώτου τριμήνου 2017 αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος CLLD-LEADER για το Nομό Λάρισας.

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 • Πληθυσμός: 139.674 κάτοικοι (απογραφή 2011), κάτω από το μέγιστο όριο των 150.000 κατοίκων.
 • Αποτελείται από Τοπικές /Δημοτικές Κοινότητες, των οποίων ο μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών, είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων
 • Διαθέτει την επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα

 1. Μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό προϊόν
 • Κρέας, γάλα, αυγά, μέλι, σαλιγκάρια, ελαιούχα προϊόντα, δημητριακά, οίνος, Οπωροκηπευτικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, άνθη, σπόροι, κλπ.
 1. Μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν
 • Αποστάγματα αλκοολούχων ποτών, μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, ζυμαρικά, αλευρώδη προϊόντα, αρτοποιία - νωπά είδη ζαχαροπλαστικής, αιθέρια έλαια - εκχυλίσματα, κλπ.
 1. Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες & στην επεξεργασία, διακίνηση & εμπορία δασικών προϊόντων
 • Παραγωγή pellets από δασική βιομάζα, καυσόξυλα, στρογγυλή ξυλεία κωνοφόρων και πλατύφυλλων, φελλός, στύλοι ΔΕΗ, θρυμματισμού, ξυλάνθρακες, ξυλοκυτταρίνη, μοριοσανίδες, ινοσανίδες, επικολλητά, αντικολλητά, MDF,κλπ
 1. Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων στο δευτερογενή τομέα
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης κλπ
 1. Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τριτογενή τομέα
 • Επενδύσεις για την δημιουργία, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων στον τουριστικό τομέα (καταλύματα, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, εστίασης, αναψυχής, κλπ)
 • Επενδύσεις για την δημιουργία, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων στον τριτογενή τομέα εκτός του τουριστικού κλάδου(καλλιτεχνικές δραστηριότητες catering, παιδικοί σταθμοί, κλπ)

 

2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων

 1. Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
 • Έργα υποδομής μικρής κλίμακας για τους αγροτικούς οικισμούς (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία, εξοικονόμηση ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια)
 • Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό και των σχετικών υποδομών (π.χ. αγροτικά ιατρεία, παιδικοί σταθμοί, κ.α.)
 • Δημιουργία βελτίωση ή επέκταση υποδομών υπηρεσιών αναψυχής και των σχετικών υποδομών (αθλητικές υποδομές, πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις κ.α.)
 • Δημιουργία βελτίωση ή επέκταση-υπηρεσιών πολιτισμού και των σχετικών υποδομών καθώς και δράσεις για την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών (μουσεία, εκθετήρια, αρχεία, βιβλιοθήκες, συλλογές, θέατρα, πολιτιστικά κέντρα, ενισχύσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων, προβολή - προώθηση κ.α.)
 • Επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομή αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (κέντρα πληροφόρησης, κ.α.)
 • Επενδύσεις και δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών (ανάπλαση περιοχών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, μονοπάτια, θέσεις θέας, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης κ.α.)
 • Μετεγκατάσταση κτιρίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ή του περιβάλλοντος
 1. Υποδομές στη γεωργία
 • Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
 • Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
 1. Επενδύσεις για την ανάπτυξη και προστασία των δασικών περιοχών
 • Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα

 

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Συνεργασία σε δράσεις εκτός γεωργικού τομέα
 • Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα) και ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας
 • Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την
 • ανάπτυξη και / ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
 • Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης
 • Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για κλιματική αλλαγή
 • Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν στην εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και την διατροφή
 • Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη και την γεωργία που στηρίζεται από τις τοπικές κοινότητες

 

4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 • Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης, ενημέρωσης και ανταλλαγές στο γεωργικό και δασοκομικό τομέα.
 • Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης και ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών εκτός γεωργικού τομέα

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €, εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών/υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης, στα οποία ο συνολικός προϋπολογισμός.

 • Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα και το ποσό των 100.000 € για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.

 • Το ποσοστό ενίσχυσης διαφέρει ανάλογα με την δραστηριότητα. Ανέρχεται από 45 % για τα ιδιωτικά έργα και έως 100% για έργα δημόσιου χαρακτήρα μπορεί να ανέλθει μέχρι 2.000.000€.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικού.
 • Δαπάνες αγοράς καινούργιου λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ.
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου κλπ.
 • Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.).
 • Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης και πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2410250722 & 2410250382 και μαζί θα εξετάσουμε τις δυνατότητες ένταξής σας στο παρόν πρόγραμμα.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας!

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ενημερωτικά δελτία
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 2410 250772

Fax: 2410 250382

Email: info@ffsimv.gr

Find Us

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι και έγκυρα για Επιδοτούμενα Προγράμματα και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες.
Go to Top