ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η F.F. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, έχοντας ως αποτέλεσμα το σταθερό προσανατολισμό της εταιρείας μας στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας βάσει διεθνών προτύπων προδιαγραφών. Η πιστοποίηση της εταιρείας αναφέρεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

 Σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008, η εταιρείας μας εγγυάται:

  • Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
  • Αποτελεσματική κάλυψη των απαιτήσεων και αναγκών των πελατών μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους
  • Εξασφάλιση αποδοτικού κλίματος συνεργασίας
  • Συμμόρφωση των υπηρεσιών μας ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

Η πιστοποίηση της εταιρείας μας με ISO 9001:2008 μας δεσμεύει για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και διαρκή βελτίωση τους μέσα  από διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και συνεχούς παρακολούθησης της αγοράς εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ενημερωτικά δελτία
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 2410 250772

Fax: 2410 250382

Email: info@ffsimv.gr

Find Us

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι και έγκυρα για Επιδοτούμενα Προγράμματα και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες.
Go to Top